Polecamystart

/Polecamy

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych w serwisie gazetos.pl.

Postanowienia ogólne

1. Serwis gazetos.pl jest regionalnym częstochowskim serwisem bezpłatnych ogłoszeń internetowych.

2. Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, iż akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Podając dane rejestracyjne (imię, nazwisko, login, telefon, firma, adres e-mail oraz hasło) w serwisie gazetos.pl użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tych danych przez serwis.

4. Wpisanie danych rejestracyjnych jest dobrowolne) Niepodanie danych rejestracyjnych uniemożliwia rejestrację w serwisie)

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia z serwisu w dowolnym momencie.

6. Dane rejestracyjne, a w szczególności adresy e-mail przechowywane w serwisie gazetos.pl nigdy nie będą przekazywane przez administratora serwisu osobom trzecim, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych przez prawo - zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.

7. Dane dodatkowe Użytkownika są danymi wprowadzanymi dobrowolnie podczas dodawania ogłoszenia) Dane te nie są gromadzone ani przetwarzane w żaden sposób przez serwis. Są one jedynie przechowywane w bazie danych serwisu przez okres publikacji ogłoszenia, a następnie automatycznie usuwane z bazy wraz z ogłoszeniami, których okres publikacji zakończył się. Niepodanie adresu przez Użytkownika w trakcie dodawania nowego ogłoszenia nie spowoduje zablokowania tej czynności. Ogłoszenie zostanie opublikowane bez tych informacji. Użytkownik ma również prawo usunąć ogłoszenie z serwisu w trakcie publikacji.

8. Użytkownik wyraża zgodę, aby podany przez niego podczas rejestracji e-mail służył do korespondencji z administratorem serwisu gazetos.pl oraz możliwe było wysyłanie na tenże adres odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia (przez formularz - adres ten jest niewidoczny dla nadawcy).

9. Serwis gazetos.pl nie rozsyła pojedyńczych reklam na konta zarejstrowanych użytkowników. Reklamy takie jednak mogą być dołączone do treści wiadomości przesyłanej w odpowiedzi na zamieszczone przez użytkownika oferty. Nie są jednak wysyłane jako oddzielne spamujące wiadomości.

10. Dane rejestracyjne jakie Użytkownik wprowadza do formularza rejestracyjnego nie są danymi osobowymi. Są to podstawowe informacje jakie wymagane są do rejestracji w serwisie.

Obostrzenia formalno-prawne

11. Serwis gazetos.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikami, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa wyłącznie na użytkownikach serwisu.

12. Serwis gazetos.pl nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Treść ofert zawarta w serwisie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa)

13. Informacje zawarte w serwisie gazetos.pl mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem,wszelkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy zamieszczającego takie ogłoszenia mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Użytkownik dodający materiały do serwisu gazetos.pl bierze pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanej oferty i dołączanych do niej grafik, informacji. Niedozwolone jest zamieszczanie treści bąd¼ materiałów nie będących własnością ogłoszeniodawcy co, jest niezgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym ogłoszeniodawca dodając ogłoszenie oświadcz, że jest autorem treści i wszystkich załączników.

15. Prezentowanie w serwisie gazetos.pl treści bąd¼ materiałów niezgodnych z prawem jest zabronione. W szczególności zabronione jest oferowanie następujących towarów:

 • a) organów ludzkich,
 • b) broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, środków odurzających i materiałów pornograficznych,
 • c) towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa oraz towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
 • d) towarów, które faktycznie nie istnieją,
 • e) ogłoszeń mających na celu sianie nienawiści, używanie słów uznanych za obra¼liwe,
 • nawoływanie do rozruchów społecznych i niepokojenie osób trzecich,
 • f) produktów, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa innych osób albo mają na celu wprowadzenie w błąd pozostałych użytkowników serwisu gazetos.pl
 • g) produktów farmakologicznych i lekarstw, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga recept lekarskich,
 • h) świadczenia usług ogólnie uznanych za naganne typu: piramidy finansowe, lichwa, czy inne formy godzące w ogólnie przyjęte normy obyczajowe i prawne.
 • Nieuczestniczenie w sporach

  16. W przypadku wywiązania się sporu pomiędzy użytkownikami serwisu wynikłego z zawarcia transakcji, serwis gazetos.pl zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.

  Odpowiedzialność serwisu

  17. Serwis gazetos.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • a) treść ogłoszeń,
 • b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą,
 • c) za to, w jaki sposób i do jakich celów ogólnodostępne treści zamieszczone w serwisie gazetos.pl zostaną wykorzystane,
 • d) funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu problemy lub szkody, a w szczególności za działania hakerskie oraz błędne ustawienia urządzeń komputerowych użytkowników.
 • Nasze prawa

  18. Zastrzegamy sobie prawo do:

 • a) niezwłocznego kasowania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub regulaminem serwisu,
 • b) ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego użytkowników nieprzestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników,
 • c) dowolnego modyfikowania niniejszego regulaminu bez powiadamiania w innych miejscach lub zmianie adresu internetowego pod którym jest on opublikowany,
 • d) czasowego przerywania działalności witryny, w przypadku awarii, lub innych przyczyn niezależnych od nas, albo przerw wynikających z wymaganych prac techniczno-konserwacyjnych.
 • e) zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych bez podania przyczyny.
 • Regulamin obowiązuje od 30 III 2015r.