SzukajKategorieIdealna Praca na wakacje!

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5630
Cena
Dodano: 2019-07-02 13:27
Wygasa: 2019-08-01
Sprzedawca:

Miasto: Gliwice
519690433

Opis

Opieka nad starszÄ? PaniÄ?, hrabstwo Surrey


Zar??b do 20 tysiÄ?cy z??otych netto za wyjazd wakacyjny do opieki nad seniorem w Wielkiej Brytanii.
PracujÄ?c z Promedica24 nie ponosisz koszt??w podr????y, pobytu oraz wy??ywienia w Anglii.

Opieka rozpoczyna siÄ? w ostatnich dniach lipca. Jest to kontrakt dla jednej opiekunki, poniewa?? podopieczna nie wymaga zbyt wielu czynno??ci stricte opieku??czych. Wymaga wsparcia w codziennym ??yciu domowym, ale jest w pe??ni samodzielna.
U starszej Pani zdiagnozowano Alzheimera. Opiekunka przede wszystkim dba o dom, robi zakupy i przygotowuje posi??ki, jest codziennym towarzyszem.
Opiekunka ma przerwy codziennie w godz. 13 do 15.00, a w ka??dy czwartek starsza Pani jedzie do klubu na spotkanie ze znajomymi- Opiekunka nie towarzyszy w tych spotkaniach.

Wymagania:
â?? do??wiadczenie w opiece (rodzinne lub zawodowe) lub do??wiadczenie w wolontariacie lub w pracach prospo??ecznych
â?? znajomo??Ä? jÄ?zyka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
â?? gotowo??Ä? do wyjazdu za granicÄ?;
â?? odpowiedzialno??Ä?, empatia, cierpliwo??Ä?.

Zg??o?? siÄ? ju?? dzi??! Zadzwo??:
519-690-433
502-913-204
lub
odwiedz nasz oddzia?? w Gliwicach przy ul.Na Piasku 3/1

Zapraszamy do Oddzia????w Promedica24 w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Bielsku- Bia??ej
Czekamy na Pa??stwa od poniedzia??ku do piÄ?tku w godz. 9-17.00

Do przes??anej oferty prosimy do??Ä?czyÄ? o??wiadczenie:
â?žWyra??am zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych w celu proponowania mi ofert pracy w charakterze opiekuna przez sp????kÄ? Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibÄ? w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94â?.
Informujemy o mo??liwo??ci wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wys??anie maila na adres: daneosobow(at)promedica24.pl lub drogÄ? telefonicznÄ? dzwoniÄ?c na numer: +48 22 120 21 00, pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, lub osobi??cie. CofniÄ?cie zgody nie bÄ?dzie wp??ywa??o na zgodno??Ä? z prawem przetwarzania, kt??rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ?ciem.
Administratorem danych osobowych jest sp????ka Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibÄ? w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Dane osobowe bÄ?dÄ? przetwarzane w celu proponowania ofert pracy w charakterze opiekuna. Prosimy o zapoznanie siÄ? z pe??nÄ? informacjÄ? dotyczÄ?cÄ? ochrony Pani/Pana danych osobowych na stronie internetowej: https://promedica24.com.pl/ochrona-twoich-danych-osobowych/

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: