SzukajKategorieKredyty hipoteczne do 35mln z??. Finansowanie

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5514
Cena
Dodano: 2019-04-13 04:04
Wygasa: 2019-05-13
Sprzedawca:

Miasto: Gda??sk
660383800

Opis

Kredyty inwestycyjne do 35mln z?? dla os.fiz., FIRM ju?? od 6mca dzia??alno??ci oraz sp????ek celowych (te?? bran??e wykluczone).
Akceptujemy niewielkie potkniÄ?cia w przesz??o??ci - BIK (stare wpisy) rozpatrywany jest indywidualnie po analizie raportu i wyja??nieniu.
CEL:
- zakup/refinansowanie zakupu ka??dego rodzaju nieruchomo??ci
- po??yczki pod zastaw nieruchomo??ci, konsolidacja du??ych zobowiÄ?za??
- kredyty i konta powiernicze dla developer??w
Realizujemy r??wnie?? trudne tematy typu: prezes z Ukrainy, wpisy w BIK, brak zdolno??ci kredytowej lub odpowiedniego wk??adu w??asnego itp.
Decyzja wstÄ?pna ju?? w 3 dni!
Masz plan na biznes - wy??lij nam operat lub zdjÄ?cia oraz oszacuj sw??j przysz??y zysk - my damy ci odpowied?? ju?? w kilka godzin czy sfinansujemy przedsiÄ?wziÄ?cie.

Oferta 23 bank??w, w tym banki sp????dzielcze.

Ca??a Polska tel: 602557533 ; 600126451 , 660383800 , 888112345

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: