SzukajKategorieMalowanie ,renowacja dach??w, elewacji. Czysz

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5511
Cena
Dodano: 2019-04-10 06:14
Wygasa: 2019-05-10
Sprzedawca:

Miasto: ?šlÄ?sk/Ma??opolska
536811216

Opis

Oferujemy szeroki wachlarz us??ug zwiÄ?zanych z zastosowaniem technik alpinistycznych skupiajÄ?c siÄ? przede wszystkim na renowacji pokryÄ? dachowych, elewacji, konstrukcji stalowych, hal, most??w.
Malujemy metodÄ? hydrodynamicznÄ? oraz przy u??yciu pÄ?dzli, wa??k??w w zale??no??ci od potrzeb.
Podejmujemy zlecenia na terenie ca??ego kraju skupiajÄ?c siÄ? na obszarze ?šlÄ?ska oraz Ma??opolski.
PowierzajÄ?c nam swoje zlecenie mo??ecie mieÄ? Pa??stwo pewno??Ä?, ??e zostanie ono wykonane rzetelnie i terminowo przez specjalist??w posiadajÄ?cych odpowiednie kwalifikacje oraz du??e do??wiadczenie.
Firma â?žPrace z wysoko??ciâ?ž zapewnia szybkie i solidne wykonanie r????nego rodzaju us??ug.

?šwiadczymy kompleksowy zakres fachowej obs??ugi, m.in.:

- renowacja pokryÄ? dachowych
- czyszczenie malowanie dach??w blaszanych, ocynkowanych i wykonanych z metali lekkich - aluminium
- impregnacja, malowanie dach??wek ceramicznych oraz cementowych
- czyszczenie, malowanie elewacji
- renowacja kostki brukowej, kamienia
- us??ugi wysoko??ciowe (specjalistyczne)
- mycie okien, ??wietlik??w, baner??w
- zabezpieczenia przeciwko ptakom
- prace dekarskie
- wycinka i pielÄ?gnacja drzew
- wertykulacja, aeracja
- grabienie trawy, li??ci
- wycinanie drzew, krzew??w
- mycie pod??o??y z kostki brukowej, kamienia, p??ytek
- czyszczenie, malowanie konstrukcji ogrodowych, ogrodze??, twardych nawierzchni
- zamiatanie plac??w, chodnik??w
- od??nie??anie, strÄ?canie sopli
- zabezpieczenia antykorozyjne
- monta?? reklam wielkoformatowych, baner??w
- prace rozbi??rkowe
- prace interwencyjne
- utrzymywanie teren??w otwartych utwardzonych i nieutwardzonych
- koszenie, nawo??enie trawnika
- od??nie??anie dach??w

Zapraszamy do wsp????pracy
KONTAKT:
TEL.: 536811216
e-mail: biuro@pracezwysokosci.pl
http://www.pracezwysokosci.plimpregnacja, malowanie dach??w Krak??w , malowanie elewacji Krak??w,czyszczenie kostki brukowej Krak??w,czyszczenie malowanie dach??w Katowice,malowanie elewacji Katowice,czyszczenie kostki brukowej Katowice,impregnacja dach??wki Krak??w,impregnacja dach??wki Katowice,mycie malowanie dach??w DÄ?browa G??rnicza,mycie malowanie elewacji DÄ?browa G??rniczaUdostepnij na facebookWiadomość do oferenta: