SzukajKategorieOchrona Cz??onk??w ZarzÄ?du w Sp????kach z o.

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5507
Cena
Dodano: 2019-04-04 11:20
Wygasa: 2019-05-04
Sprzedawca:

Miasto:
601685195

Opis

Skup i sprzeda?? Sp????ek oraz Jednoosobowych Dzia??alno??ci Gospodarczych. Optymalizacja Sp????ek/JDG w kontek??cie antywindykacji/obrony przed art. 233/299/586 K.s.h.
Blokowanie pow??dztwa o zap??atÄ? wytoczonego Sp????ce przez wierzycieli, celem ochrony ZarzÄ?du przed skutkami art. 299 K.s.h.Chcesz sprzedaÄ? Sp????kÄ? lub JDG?
Mo??e interesuje CiÄ? zakup gotowej Sp????ki lub proces rejestracji?
Doradztwo Kryzysowe i Restrukturyzacyjne w Zakresie Ochrony Cz??onk??w ZarzÄ?du.
Ochrona majÄ?tku poprzez optymalizacjÄ? procesu rejestracji Sp????ki.
Ograniczenie ryzyka skutk??w dzia??a?? przed i pokontrolnych.
Odtwarzanie dokumentacji Sp????ek/JDG przez nowo powo??any ZarzÄ?d zgodnie z UstawÄ? o Rachunkowo??ci.
Doradztwo w zakresie art. 233/299/586 Kodeksu Sp????ek Handlowych www.fabrykakreatywna.com biuro@fabrykakreatywna.com mobile: 601-685-195

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: