SzukajKategorieOchrona ZarzÄ?du/Optymalizacja Sp????ek pod a

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5476
Cena
Dodano: 2019-03-13 20:21
Wygasa: 2019-04-12
Sprzedawca:

Miasto: Szczecin
794784794

Opis

Twoja firma popad??a w k??opoty? Interesuje CiÄ? sprawna likwidacja sp????ki? A mo??e chcesz szybko kupiÄ? gotowÄ? sp????kÄ? z o.o. z historiÄ?? Dobrze trafi??e??! Specjalizujemy siÄ? w skupie sp????ek (r??wnie?? zad??u??onych, w likwidacji, z brakami w dokumentacji) oraz w sprzeda??y sp????ek z o.o. z ,,czystÄ?`` historiÄ?. DEBERG LIMITED ZajmujÄ?c siÄ? praktykÄ?. Oferujemy Skup sprzeda?? zad??u??onych sp????ek oraz jednoosobowych dzia??alno??ci gospodarczych na polskim i europejskim rynku inwestycyjnym * ochrona majÄ?tku prywatnego w zwiÄ?zku z prowadzonÄ? dzia??alno??ciÄ? gospodarczÄ? * czÄ???ciowe odd??u??enie w instytucjach Skarbu Pa??stwa * ochrona majÄ?tku prywatnego przed wierzycielami * ochrona majÄ?tku przedsiÄ?biorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Pa??stwa * Skuteczna ochrona przed art. 299 oraz 586 K.s.h., Je??li jeste?? zainteresowany wsp????pracÄ? - skontaktuj siÄ? z nami www.skupspolek.com email: deberg@skupspolek.com telefon 794-784-794

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: