SzukajKategorieSkupiÄ? Sp????ki oraz JDG Antywindykacja 233/

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5270
Cena
Dodano: 2018-09-20 15:26
Wygasa: 2018-10-20
Sprzedawca:

Miasto: Polska
794784794

Opis

Skupiamy siÄ? na ochronie cz??onk??w ZarzÄ?d??w Sp????ek z o.o. oraz ich majÄ?tku prywatnego.

Skupujemy sp????ki, kt??re nie ud??wignÄ???y ciÄ???aru problem??w finansowych, w tym kredyt??w i

podatk??w i nie potrafiÄ? wyplÄ?taÄ? siÄ? z pÄ?tli d??ug??w. Po zakupie sp????ki / udzia????w w sp????ce

- wdra??amy skuteczny plan naprawczy ratujÄ?cy finanse. podmiotu. WystÄ?pujemy w roli

upad??ego, oraz podejmujemy siÄ? negocjacji z pracownikami i wierzycielami. Ponadto

oferujemy us??ugi doradcze dla w??a??cicieli, kt??rzy mogÄ? ponie??Ä? odpowiedzialno??Ä? z art 299

KSH oraz ochronÄ? majÄ?tku prywatnego. Zadzwo?? 794-784-794 i odwied?? naszÄ? stronÄ?

internetowÄ?: www.skupspolek.com deberg@skupspolek.com

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: