SzukajKategorieZad??u??one Sp????ki i JDG Pomoc 222/299/586

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5250
Cena
Dodano: 2018-09-06 20:23
Wygasa: 2018-10-06
Sprzedawca:

Miasto:
884344344

Opis

Jeste??my firmÄ? z wieloletnim do??wiadczeniem w bran??y. Nasze dzia??anie ma skuteczne zastosowanie przede wszystkim w optymalnym wdra??aniu plan??w restrukturyzacyjnych, przek??adajÄ?cych siÄ? na zakres stosowania procedur uk??adowych i upad??o??ciowych. Skupujemy sp????ki w trakcie z??o??liwych celowych wyniszczajÄ?cych kontroli z US UKS ZUS PIP PIH i innych organ??w represji skarbowej, lub ubezpieczeniowej etc Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 233/299/586 K.s.h .Nie czekaj do ostatniej chwili, uratuj majÄ?tek w??asny jak i najbli??szych. Nasza pomoc obejmuje tak??e: wyb??r odpowiedniej formy prawne jak i optymalizacyjnej w zakresie doradztwa z zakresu prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej. www.FactoryOfCompanies.com e-mail : nice@factoryofcompanies.com tel: 884-344-344

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: