SzukajKategoriePRESTA SHOP wdro??enie RODO

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5214
Cena
Dodano: 2018-08-09 17:35
Wygasa: 2018-09-08
Sprzedawca:

Miasto: internet
888537633

Opis

PRESTA SHOP wdro??enie RODO

Wykonujemy wdro??enie RODO w sklepie internetowym PrestaShop, pe??ny audyt sprawdzenie i dostosowanie sklepu do wymaga?? ustawy o handlu internetowym oraz wdro??enie RODO

PROWAD?? SKLEP SPOKOJNIE â?? bez obawy na kontrolÄ? i skargi

przerobienie panelu administracyjnego dodanie opcji rodo zarzÄ?dzanie powiadomieniami, zgodami, informacjami, zmiany na kontach u??ytkownik??w,
przeprogramowanie konta u??ytkownika dodanie zak??adki rodo zarzÄ?dzanie prywatno??ciami,
zmiana systemu rejestracji dostosowanie do wytycznych rodo,
zmiana realizacji zakup??w,
sprawdzenie ca??ego sklepu i pe??ne wdro??enie RODO,
wdro??enie SSL,
oraz wiele innych dzia??a??.

Zmiany wprowadzamy zar??wno w nowych jak i istniejÄ?cych sklepach internetowych.
Us??uga dotyczy nie tylko wdro??enia rodo w sklepie presta ale r??wnie?? pe??nego sprawdzenia sklepu na ka??dym etapie dzia??ania sklepu i wdro??enia wszelkich wytycznych wymagany obecnie przez prawo.
Nasza us??uga to nie tylko wgranie modu??u RODO do prestashop ale pe??ne wykonanie rÄ?czne us??ugi z kompletnym dostosowaniem sklepu, wykonane ju?? u wielu klient??w z pe??nym zadowoleniem co mo??emy poprzeÄ? przyk??adami realizacji.

https://www.prestashop-polskie-wsparcie.pl/prestashop-dodatki/39-prestashop-wdrozenie-rodo.html

KONTAKT:
PRODO
axp@prodo.pl
tel. 888 537 633

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: