SzukajKategorieZad??u??one Sp????ki/JDG Skup - Pomoc US/KAS/

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5183
Cena
Dodano: 2018-07-23 20:51
Wygasa: 2018-08-22
Sprzedawca:

Miasto: Pozna??
601685195

Opis

Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upad??o??ciowego i naprawczego, a tak??e art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i r??wnie?? art. 586 K.s.h. pomoc US oraz kontrolowanym bÄ?d?? majÄ?cych byÄ? kontrolowanymi w kontek??cie KAS/JPK, obs??ugujemy tak??e JDG od zakupu zad??u??onego podmiotu po kontrole US/ZUS/PIP etc. tel.601-685-195 www.fabrykakreatywna.com biuro@fabrykakreatywna.com

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: