SzukajKategoriePRACOWNIK DZIA?U DEKORACJI WYROB??W SZKLANY

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5119
Cena
Dodano: 2018-05-14 08:24
Wygasa: 2018-06-13
Sprzedawca:

Miasto: CzÄ?stochowa
577388191

OpisHuman & Hunter (KRAZ 6664) dla swojego Klienta w zwiÄ?zku z dynamicznym rozwojem poszukuje os??b do pracy na stanowisko:

PRACOWNIK DZIA?U DEKORACJI WYROB??W SZKLANYCH

ObowiÄ?zki:
â??Naklejanie etykiet, kod??w i oznakowa?? na wyroby szklane,
â?? Obs??uga maszyn do matowienia i zabarwiania szk??a,
â??Dekoracja wyrob??w szklanych,
â??Wzrokowa kontrola jako??ci ,
â??Praca wed??ug ??ci??le okre??lonych instrukcji ,
â??Raportowanie spakowanych palet oraz sztuk asortymentu.

Wymagania:
â??Dobry wzrok,
â??Dyspozycyjno??Ä?,
â??Dobra organizacja pracy w??asnej,
â??Zaanga??owanie i motywacja do dzia??ania.

Oferujemy:
â??Sta??Ä? pracÄ? z mo??liwo??ciÄ? przej??cia na umowÄ? o pracÄ?, po okresie pr??bnym,
â??Mo??liwo??Ä? zdobycia do??wiadczenia,
â??Praca sta??a, system zmianowy +4 brygady,
â??Mo??liwo??Ä? obejrzenia miejsca pracy przed podpisaniem umowy.

Osoby zainteresowane podjÄ?ciem pracy, prosimy o przesy??anie CV.

Prosimy o dodanie klauzuli nastÄ?pujÄ?cej tre??ci:
"Wyra??am zgodÄ? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Human & Hunter agencjÄ? zatrudnienia o numerze 6664, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ? z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z p????niejszymi zmianami. Wyra??am zgodÄ? na przekazywanie moich danych osobowych pracodawcom w zwiÄ?zku z prowadzonymi przez firmÄ? Human & Hunter procesami rekrutacyjnymi."

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: