SzukajKategorieSkup Zad??u??onych Sp????ek / Ochrona Podatko

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5080
Cena
Dodano: 2018-04-16 16:11
Wygasa: 2018-05-16
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
784494784

Opis

DEBERG LIMITED - Skup Zad??u??onych Sp????ek z o.o. S.A. Ltd , GMbH oraz Jednoosobowych Dzia??alno??ci Gospodarczych.
Skupiamy siÄ? na dzia??alno??ci umo??liwiajÄ?cych podjÄ?cie czynno??ci, kt??re zmierzajÄ? do ograniczenia odpowiedzialno??ci/ochrony zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upad??o??ciowego i naprawczego a tak??e art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i r??wnie?? art. 586 K.s.h. W ramach praktyki prawa upad??o??ciowego i restrukturyzacyjnego kompleksowo doradzamy przedsiÄ?biorcom, jak r??wnie?? osobom fizycznym, reprezentujÄ?c interesy zar??wno d??u??nik??w jak i wierzycieli.
Pomagamy w trakcie, jak i przed kontrolami z UKS/KAS/ZUS , w upad??o??ci likwidacji Zadzwo?? do nas, lub wejd?? na stronÄ? - o 299 i 586 ksh wiemy wszystko , zadzwo?? tel. 784-494-784 www.spolkekupie.com email: biuro@spolkekupie.com

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: