SzukajKategorieKupujemy Zad??u??one Firmy/Sp????ki 299 Ksh

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4948
Cena
Dodano: 2018-02-14 10:25
Wygasa: 2018-03-16
Sprzedawca:

Miasto: Polska
794784794

Opis

Skupujemy zad??u??one oraz Jednoosobowe Dzia??alno??ci
Gospodarcze Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim podjÄ?cie czynno??ci
zmierzajÄ?cych do ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki
wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upad??o??ciowego i naprawczego a
tak??e art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i r??wnie?? fachowÄ? pomoc i doradztwo w
art. 586 K.s.h. Sprawnie dzia??amy w kontek??cie US/KAS/JPK , o 299/586 K.s.h i
JPK wiemy wszystko , nasza specjalno??Ä? to sprawna ochrona podatkowa oraz
skuteczna obrona przed KAS/JPK . Doradztwo gospodarcze i antypodatkowe . email:
deberg@skupspolek.com
www.skupspolek.com telefon 794-784-794

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: