SzukajKategorieOpieka dla spokojnej Seniorki w Rheinbach

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4947
Cena
Dodano: 2018-02-14 10:10
Wygasa: 2018-03-16
Sprzedawca:

Miasto: Rheinbach, Niemcy
22 631 11 10

Opis

Winckler Personal od 5 lat zatrudnia polskie opiekunki, oferujÄ?c im sprawdzone i godne polecenia miejsca pracy na terenie Niemiec. Zatrudniamy osoby odpowiedzialne, sympatyczne, ciep??e i radosne, spokojne i energiczne, osoby z do??wiadczeniem i bez do??wiadczenia. Najwa??niejsze dla nas aby?? m??wi??a w jÄ?zyku niemieckim. Ze swojej strony oferujemy sta??Ä? pracÄ?, stabilne zarobki wyp??acane zawsze na czas, po??wiÄ?camy czas na wys??uchanie Twoich potrzeb i oczekiwa?? wobec przysz??ej Stelli. Do??Ä?cz do naszych opiekunek i bÄ?d?? zadowolona z wyboru  firmy!


Opieka dla spokojnej Seniorki w Rheinbach. Praca od zaraz

Miejsce pracy: Niemcy, Rheinbach (okolice Bonn)
RozpoczÄ?cie pracy: od zaraz

Poszukujemy opiekuna(-ki) z dobrÄ? znajomo??ciÄ? jÄ?zyka niemieckiego oraz czynnym prawem jazdy dla 83-letniej Pani, samotnie mieszkajÄ?cej w domku jednorodzinnym w Rheinbach (okolice Bonn). Pacjentka jest chora na raka oraz ma cukrzycÄ?. Porusza siÄ? przy chodziku. W domu znajduje siÄ? sprzÄ?t specjalistyczny tj.: ??????ko, chodzik, w??zek inwalidzki oraz podwy??szenie na toaletÄ?. Seniorka jest osobÄ? spokojnÄ?, przesypiajÄ?cÄ? noce. Pani potrzebuje wsparcia podczas wykonywania codziennych czynno??ci tj.:

â?? czÄ???ciowa pomoc przy ubieraniu/rozbieraniu,
â?? wsparcie pdoczas wstawania i chodzenia,
â?? czÄ???ciowa pomoc podczas korzystania z toalety i przy higienie cia??a,
â?? przygotowywanie posi??k??w,
â?? robienie zakup??w,
â?? prowadzenie domu.


Co jest dla nas wa??ne?

â?? odpowiedzialno??Ä?, empatia, spok??j, cierpliwo??Ä?, pogoda ducha;
â?? gotowo??Ä? do wyjazdu za granicÄ? na pe??ne 2 miesiÄ?ce;
â?? chÄ?Ä? pomagania osobom w podesz??ym wieku oraz rozumienie ich potrzeb;
â?? umiejÄ?tno??Ä? i chÄ?Ä? prowadzenia domu;
â?? posiadanie czynnego prawa jazdy;
â?? brak na??og??w.
 
Je??eli powy??szy opis pasuje do Ciebie, nie zwlekaj! Zg??o?? siÄ? do nas ju?? dzi??. To w??a??nie na Ciebie czekamy!


Co proponujemy?â?¨

â?? legalnÄ? pracÄ? w oparciu o umowÄ? zlecenie wraz z ubezpieczeniem i odprowadzanymi sk??adkami do ZUSu;
â?? wsparcie ze strony konsultanta w trakcie wyjazdu;
â?? organizacja oraz op??acenie przejazdu w obie strony
â?? wynagrodzenie w przedziale od 900 do 1300 Euro oraz premiÄ? ??wiÄ?tecznÄ? (50 Euro za dzie?? ??wiÄ?teczny) oraz BONUSY:
â?? 50 Euro za pracÄ? w dniu urodzin;
â?? 50 Euro za polecenie kole??anki, kt??ra z nami wyjedzie;
â?? 160 Euro za polecenie niemieckiego klienta;
â?? 50 Euro za prawo jazdy, je??li na zleceniu poruszasz siÄ? autem;
â?? 50 Euro, je??li zostaniesz pe??ne 3 miesiÄ?ce lub d??u??ej.
â?? W sumie mo??esz zarobiÄ? nawet do 1500 Euro, je??li tylko zaanga??ujesz siÄ? we wsp????pracÄ? z nami :)
â?? PodsumowujÄ?c u nas zawsze masz mo??liwo??Ä? wy??szych zarobk??w, ni?? tylko wynagrodzenie podstawowe. Je??li oczekujesz sta??ej i dobrze p??atnej pracy - jeste?? w dobrych rÄ?kach. Dajemy Ci mo??liwo??Ä? zarobienia od 50 â?? nawet do 410 â?? na zleceniu, nie wliczajÄ?c wynagrodzenia podstawowego, kt??re stanowi Tw??j sta??y miesiÄ?czny doch??d.


Skontaktuj siÄ? z nami

Ju?? dzi?? serdecznie zachÄ?camy do kontaktu.
â?¨Zadzwo??: (22) 631 11 10
Wy??lij SMS na nr 664 757 555 (oddzwonimy)â?¨
Napisz E-mail: praca@wincklerpersonal.pl��

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: