SzukajKategorieSkup Sp????ek i JDG z problemami US/KAS 299 k

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4939
Cena
Dodano: 2018-02-09 09:22
Wygasa: 2018-03-11
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
884344344

Opis

Nasze dzia??anie ma skuteczne zastosowanie przede wszystkim w optymalnym wdra??aniu plan??w restrukturyzacyjnych, przek??adajÄ?cych siÄ? na zakres stosowania procedur uk??adowych i upad??o??ciowych. Skupujemy Sp????ki oraz JDG w trakcie z??o??liwych celowych wyniszczajÄ?cych kontroli etc.
Je??li zarzÄ?dzasz firmÄ?,lub odpowiadasz za jej finanse, ponadto codziennie podejmujesz ryzykowne decyzje - W takim wypadku to og??oszenie jest kierowane do Ciebie. Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upad??o??ciowego i naprawczego a tak??e art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i r??wnie?? fachowÄ? pomoc w art. 586 K.s.h. Sprawnie dzia??amy w kontek??cie US/KAS/JPK Nie czekaj do ostatniej chwili, uratuj swojÄ? dzia??alno??Ä? - czekamy na kontakt 24/h na dobÄ? : www.factoryofcompanies.com e-mail : nice@factoryofcompanies.com tel: 884-344-344

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: