SzukajKategorieSkupujemy Zad??u??one Firmy / pomoc JPK KAS J

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4888
Cena
Dodano: 2018-01-12 12:04
Wygasa: 2018-02-11
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
884344344

Opis

ZarzÄ?dzasz firmÄ? lub odpowiadasz za jej finanse? Masz wÄ?tpliwo??ci co do zastosowania

przepis??w? Codziennie podejmujesz ryzykowne decyzje? Obawiasz siÄ? kontroli skarbowej lub z

ZUS? W takim razie skontaktuj siÄ? z nami Je??li szukasz wszechstronnej pomocy
Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia

odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 21

Prawa upad??o??ciowego i naprawczego a tak??e art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i r??wnie??

art. 586 K.s.h.
Kupimy Absolutnie Ka??dÄ? Zad??u??onÄ? Sp????kÄ? : akcyjnÄ? , z o.o. , sc. jawnÄ? , komandytowÄ? :

/u??pione/z niesk??adanymi sprawozdaniami do US i KRS/w likwidacji/w upad??o??ci/z zagubionÄ?

dokumentacjÄ? i majÄ?tkiem â?? KA??DÄ?. Pomagamy tak??e Jednoosobowym Dzia??alno??ciÄ? Gospodarczym w

potyczkach z US UKS KAS itp. Czekamy na Tw??j telefon : http://www.FactoryOfCompanies.com

e-mail : nice@factoryofcompanies.com tel: 884-344-344

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: