SzukajKategorieSkup Zad??u??onych Sp????ek oraz JDG UKS Pomo

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4879
Cena
Dodano: 2018-01-09 08:54
Wygasa: 2018-02-08
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
608146176

Opis

Zad??u??ona Sp????ka ? Prowadzimy PostÄ?powania uk??adowe, upad??o??ciowe i restrukturyzacyjne.
Oferujemy :
* czasowe przejÄ?cie zarzÄ?du sp????ki z o.o. S.A
* prowadzenie zarzÄ?du przedsiÄ?biorstwa na zlecenie
* skup sprzeda?? zad??u??onych sp????ek z o.o. na polskim i europejskim rynku inwestycyjnym
* ochrona majÄ?tku prywatnego w zwiÄ?zku z prowadzonÄ? dzia??alno??ciÄ? gospodarczÄ? i nastÄ?pnie

czÄ???ciowe odd??u??enie w instytucjach Skarbu Pa??stwa
* ochrona majÄ?tku prywatnego przed wierzycielam
* ochrona majÄ?tku przedsiÄ?biorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Pa??stwa
* ochrona majÄ?tku w trakcie z??o??liwych celowych kontroli z US UKS/KAS ZUS PIP PIH etc.
Skuteczna ochrona przed art. 299/586 K.s.h. oraz 116 ordynacji podatkowej
www.naszeinwestycje.com email : biuro@naszeinwestycje.com Tel. 608-146-176

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: