SzukajKategorieOpieka dla Pana Alfreda

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4865
Cena
Dodano: 2018-01-04 15:30
Wygasa: 2018-02-03
Sprzedawca:

Miasto: K??odzko
536190390

Opis

Interkadra- jest dzia??ajÄ?cÄ? na rynku europejskim renomowanÄ? AgencjÄ? Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Po??rednictwa Pracy na terenie RP i za granicÄ?, wpisanÄ? na podstawie Certyfikatu Ministra Gospodarki i Pracy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. Jeste??my jednÄ? z najwiÄ?kszych polskich agencji ??wiadczÄ?cych us??ugi opieku??cze i pielÄ?gniarskie na rzecz klient??w indywidualnych w Niemczech.

Obecnie szukamy Opiekuna/ki dla Pana Alfreda

Do opieki Pan Alfred w Mannheim. Podopieczny porusza siÄ? za pomocÄ? rolatora i cierpi na demencje. Podopieczny jest bardzo spokojny. Z seniorem mieszka ??ona. Dla Opiekunki jest przeznaczone osobne mieszkanie. Wym??g konieczny to osoba niepalÄ?ca.
Zakres czynno??ci dla opiekunki: prowadzenie domu, przygotowywanie posi??k??w, pomoc w higienie cia??a i toalecie, pomoc w ubiorze, zakupy.

Wymagania:
-komunikatywna znajomo??Ä? jÄ?zyka niemieckiego
-do??wiadczenie w opiece nad osobÄ? chorÄ? lub w podesz??ym wieku
-przyjazne i pogodne usposobienie, cierpliwo??Ä? oraz ??yczliwo??Ä? wobec podopiecznych
-dobry stan zdrowia
-mile widziane referencje

Oferujemy:
- legalne i bezpieczne zatrudnienie (druk A1)
- pakiet ubezpiecze?? (karta EKUZ, sk??adki ZUS od prognozowanej ??redniej krajowej - tj. ponad 4200 z?? brutto)
- podpisujemy 1 czytelnÄ? umowÄ?
- mo??liwo??Ä? dodatkowego ubezpieczenia NW i OC
- atrakcyjne wynagrodzenie do 1300 euro netto/miesiÄ?cznie
*zale??ne od znajomo??ci jÄ?zyka niemieckiego i do??wiadczenia w opiece nad osobami starszymi
- pracÄ? dostosowana do predyspozycji i oczekiwa?? kandydatki
- gwarantujemy zakwaterowanie, wy??ywienie
- pokrywamy koszty podr????y w obie strony
- zapewniamy opiekÄ? i wsparcie naszego zespo??u
- proponujemy kursy jÄ?zykowe oraz szkolenia medyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o z??o??enie aplikacji poprzez wys??anie wiadomo??ci email lub kontakt pod nr tel.: 536 190 390

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: