SzukajKategorieZad??u??one Sp????ki JDG / Ochrona przed kore

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4819
Cena
Dodano: 2017-12-04 10:14
Wygasa: 2018-01-03
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
608146176

Opis

Skupiamy siÄ? na dzia??alno??ci umo??liwiajÄ?cych podjÄ?cie czynno??ci, kt??re zmierzajÄ? do

ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299

K.s.h oraz art. 21 Prawa upad??o??ciowego i naprawczego a tak??e art. 116 Ordynacji

podatkowej, jak i r??wnie?? art. 586 K.s.h. Pomagamy w trakcie, jak i przed kontrolami z

UKS/KAS/ZUS , zagubi??e?? dokumentacjÄ? finansowÄ?, masz trudno??ci w podjÄ?ciu negocjacji z

pracownikami i wierzycielami, chcesz uniknÄ?Ä? og??oszenia upad??o??ci, lub uchroniÄ? siÄ?

przed orzeczeniem zakazu prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej - Jeste??my do dyspozycji

- Specjalizujemy siÄ? w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym, w tym w

szczeg??lno??ci w zakresie prawa upad??o??ciowego i restrukturyzacyjnego. W ramach praktyki

prawa upad??o??ciowego i restrukturyzacyjnego kompleksowo doradzamy przedsiÄ?biorcom, jak

r??wnie?? osobom fizycznym, reprezentujÄ?c interesy zar??wno d??u??nik??w jak i wierzycieli.
www.naszeinwestycje.com email: biuro@naszeinwestycje.com tel. 608-146-176

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: