SzukajKategorieW??zkowy - Sosnowiec

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4792
Cena 2300
Dodano: 2017-11-09 11:47
Wygasa: 2017-12-09
Sprzedawca:

Miasto: Sosnowiec

Opis

Je??li chcesz zdobyÄ? do??wiadczenie zawodowe lub szukasz sta??ego zatrudnienia, a jednocze??nie interesuje CiÄ? rozw??j w bran??y produkcyjnej, mamy dla Ciebie propozycjÄ? pracy na stanowisku:
W??ZKOWY
Miejsce Pracy: SOSNOWIEC
Twoja praca bÄ?dzie polega??a na:
- obs??udze w??zka wid??owego,
- odbiorze i transporcie dostaw towaru,
- przyjmowaniu i wydawaniu towaru na podstawie dokument??w magazynowych,
- za??adowywaniu i roz??adowywaniu oraz nadzorze nad za??adunkiem i wy??adunkiem towaru,
- przepakowaniu i kompletowaniu zlece?? zgodnie z zam??wieniem,
- kontrolowaniu zgodno??ci dokument??w magazynowych ze stanem faktycznym ,
- utrzymywaniu porzÄ?dku i czysto??ci w magazynie.
Nasze oczekiwania:
- uprawnienia na obs??ugÄ? w??zk??w wid??owych â?? warunek konieczny,
- dyspozycyjno??Ä? do pracy w systemie zmianowym,
- odpowiedzialno??Ä? za powierzone zadania, zaanga??owanie i dok??adno??Ä?,
- mile widziane do??wiadczenie w pracach magazynowych.
Oferujemy:
- konkurencyjne i motywujÄ?ce wynagrodzenie,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- umowÄ? na pe??ny etat w systemie 3 zmianowym,
- wsp????pracÄ? w zgranym zespole wykwalifikowanych pracownik??w,
- mo??liwo??Ä? rozwoju zawodowego i zdobycia do??wiadczenia.

Firma SGP â?? Sorting Group Poland Firma specjalizujÄ?ca siÄ? w selekcjonowaniu czÄ???ci oddzielajÄ?c i zabezpieczajÄ?c defekt, aby nie trafi??y na liniÄ? produkcyjnÄ?.
Jeste??my firmÄ? outsourcingowÄ?, nie jeste??my agencjÄ? pracy!

Czekam na kontakt od Ciebie!

Prosimy o dopisanie nastÄ?pujÄ?cej klauzuli: "Wyra??am zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."

Prosimy o przesy??anie CV.

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: