SzukajKategorieKontrola Jako??ci Sosnowiec

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4788
Cena
Dodano: 2017-11-08 13:31
Wygasa: 2017-12-08
Sprzedawca:

Miasto: Sosnowiec
575-844-944

Opis

Je??li chcesz zdobyÄ? do??wiadczenie zawodowe lub szukasz sta??ego zatrudnienia, a jednocze??nie interesuje CiÄ? rozw??j w bran??y produkcyjnej, mamy dla Ciebie propozycjÄ? pracy na stanowisku:

KONTROLER JAKO?šCI
miejsce pracy: Sosnowiec

Twoja praca bÄ?dzie polega??a na:
- sortowaniu i selekcjonowaniu komponent??w zgodnie z instrukcjÄ?,
- wzrokowej kontroli jako??ci,
- weryfikacji komponent??w ze wzglÄ?du na uszkodzenia mechaniczne przy pomocy sprawdzianu,
- wsparciu pracownik??w w procesie produkcyjnych.

NIE WYMAGANY DO?šWIADCZENIA, PROWADZIMY SZKOLENIA WDRA??AJÄ?CE I STANOWISKOWE

Nasze oczekiwania:
- dobry wzrok i spostrzegawczo??Ä?,
- dyspozycyjno??Ä? do pracy w systemie 3 zmianowym,
- zaanga??owanie w realizacjÄ? powierzonych obowiÄ?zk??w.

Oferujemy:
- umowÄ? zlecenie z mo??liwo??ciÄ? d??u??szej wsp????pracy,
- pracÄ? w systemie 3 zmianowym,
- system szkole??,
- opiekÄ? koordynatora i lidera na ka??dej zmianie.

Firma SGP â?? Sorting Group Poland Firma specjalizujÄ?ca siÄ? w selekcjonowaniu czÄ???ci oddzielajÄ?c i zabezpieczajÄ?c defekt, aby nie trafi??y na liniÄ? produkcyjnÄ?.
Jeste??my firmÄ? outsourcingowÄ?, nie jeste??my agencjÄ? pracy!

Czekam na kontakt od Ciebie!

Prosimy o dopisanie nastÄ?pujÄ?cej klauzuli: "Wyra??am zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."

Prosimy o przesy??anie CV.

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: